Kindertandarts


Een bezoek aan de tandarts hoort voor elk kind leuk te zijn. Daarom maken we het als kindertandarts zo aangenaam mogelijk. Helaas gooit het gevreesde spuitje soms roet in het eten. Indien er sprake is van enorme angst is er in bepaalde gevallen mogelijkheid tot lachgassedatie.

Halfjaarlijkse controle

Een bezoek aan de kindertandarts is erg belangrijk voor jongeren en kinderen. Voor een kind is een tandartscontrole elke zes maanden aangewezen. De melktanden spelen een belangrijke rol in de vorming van het definitieve gebit. Ze verdienen de nodige aandacht.

Bovendien leert je zoon of dochter het belang van het goed verzorgen van zijn of haar tanden. Door vanaf jonge leeftijd regelmatig naar de tandarts te gaan, is het op latere leeftijd een vertrouwd gebeuren.

Behandeling onder lachgassedatie

Is er een ingreep nodig aan de tanden van je kinderen maar blijken zij aan de grond genageld door angst bij het zien van de tandarts? Geen nood. In onze tandartspraktijk gebruiken we hiervoor een alternatieve behandeling. Je kind komt eerst op consult en er volgt om te starten een grondig gesprek om na te gaan wat er aan de basis ligt van die angst. Eventueel kunnen we met gedragstherapie al tot een oplossing komen. Zoniet kunnen we overgaan tot gebruik van lachgassedatie wat 100% veilig en betrouwbaar is.  Zo verloopt zijn of haar tandartscontrole rustig en pijnloos.

Trouwens, verdoving met lachgas is niet enkel voor kinderen. Ook voor volwassen patiënten met angst voor de tandarts is verdoving met lachgas mogelijk.

» Maak een afspraak